หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
       
       
 
       
    อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
       
       
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
    ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
       
       
 
       
    เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
    การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน
    การปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
    ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060
จำนวนผู้เข้าชม 3,018,808 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556