หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
       
       
 
       
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
    การก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปา
    การจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า
    การก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
       
       
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ
    ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
       
       
 
       
    การส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา และการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ โรคระบาด และกิจกรรมด้านสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการ
    ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060
จำนวนผู้เข้าชม 3,018,867 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556