หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)