หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)