องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.ท่านางงาม)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 624-030676-2
  ชื่อบัญชี : อบต.ท่านางงาม