องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก